fbpx
Cloud

About the methodology

Img

Едукација која инспирира

Сосема поинаков начин на учење...

Статистиките покажуваат дека дури 95% од знаењето што е стекнато преку директно искуство, останува трајно во главите на нашите најмили. Токму тоа е и методологијата на IQ UP! Во нашите модерни и иновативно опремени училници, кои се дизајнирани да изгледаат како забавни лаборатории, секој проблем од образовната проблематика го разложуваме на процеси во кои децата се директно вклучени. IQ Up! образовниот концепт е комбинација од СТЕАМ мултидисциплинарниот пристап на учење, дополнет со литература и програмирање. Во IQ UP! создадовме програми во кои преку нови научни авантури на Биби, Боби и нашиот нов лик 10-годишниот Оливер, ги воведуваме децата во магичниот свет на науката, технологијата, математиката, уметноста и инженерството.

Закажете бесплатен пробен час за одблиску да се запознаете со IQ Up методологијата


  Што сѐ случува на еден час?

  1. Часот започнува со интерактивна приказна на однапред избрана тема, која омилените ликови на нашите деца, Биби, Боби и Оливер, ја разработуваат на едноставен и забавен начин.
  2. Откако приказната ќе заврши, следува најзабавниот дел – директно вклучување на децата во тематиката што се разработува на тој час. Следува истражување, експериментирање, анализирање, изработка на реални проекти, интерактивни игри и активности, мозочни вежби и логички задачи преку кои децата стекнуваат функционално и применето знаење, и развиваат умствени вештини.
  3. Во последниот дел од часот ги воведуваме учениците во основите на програмирање. Учениците преку програмирање наученото го претвораат во дигитални проекти, каде што преку посебни алатки за програмирање, приспособени на возраста на децата, се развиваат дигитални анимации, игри или апликации поврзани со темата што ја учеле.

  Со какви вештини се здобиваат децата?

  • решавање проблеми – решавањето на проблеми е процес во кој нашите ученици постојано се инволвирани преку работа на реални проекти, каде што развиваат способност да идентификуваат одреден проблем или предизвик и да креираат соодветни решенија;
  • будење на креативноста – во процесите на решавање проблеми или изработка на проекти, ги поттикнуваме учениците да ја користат својата имагинација и иновативност. Започнуваме од нула, завршуваме со нешто вистински опипливо;
  • се осврнуваме на критичното размислување – проблемот го разгледуваме и го осознаваме од повеќе страни;
  • учиме преку директно инволвирање во процесот – активното учество на децата во учењето им овозможува длабоко осознавање на проблематиката;
  • ги охрабруваме грешките – на нашите часови грешките не се причина за откажување од решението, туку поттик да се обидеме уште еднаш и уште еднаш, сѐ додека не дојдеме до саканото решение. Го славиме искуството многу повеќе, отколку крајниот резултат и решение;
  • учиме да комуницираме – учиме правилно да комуницираме со останатите и да ги споделуваме своите идеи. Но и да ги сослушуваме и почитуваме идеите и ставовите на другите. На часовите водиме конструктивни дискусии за темите кои ги изучуваме;
  • поттикнуваме тимска работа – преку учење во мали групи, децата уште од најрана возраст учат заеднички да им пристапат на проблемите, да соработуваат и се поддржуваат;
  • и многу повеќе!

  Со IQ Up!

  Jа развиваме генијалноста во секое дете и го подготвуваме за предизвиците на 21 век

  Ние во IQ UP! сме убедени дека секое дете има неограничен мозочен потенцијал. Потребно е само опкружување кое ќе дозволи неговиот потенцијал да расте и да се развива. За таа цел со помош на врвни експерти го создадовме овој едукативен концепт кој ги опфаќа сите стилови на учење и ги задоволува различните интелектуални потреби на децата.

  СТЕАМ-едукацијата претставува иновативен мултидисциплинарен пристап на едукација на децата, многу актуелен и застапен во модерните образовни системи.
  СТЕАМ-едукацијата опфаќа изучување на природните науки, технологијата, инженерството, уметноста и математиката, преку мултидисциплинарен систем, каде што секоја тема што се изучува и обработува од аспект на сите горенаведени науки, излегувајќи од рамките на училишните предмети во традиционалното образование, бидејќи за да изградиме мост, освен што ни е потребно да се разбираме од инженерство, потребно е да знаеме и математика и физика.

  Затоа што веќе докажаниот успех на СТЕАМ-едукацијата го дополнуваме со литература и програмирање и со тоа ги покриваме сите гранки од образовната едукација, но и интелектуалниот развој на една личност.

  Магијата на IQ UP! едукативниот концепт се иновативните техники, методи и пристапи на учење, со кои преку игра и забава помагаме во стекнување долготрајно знаење, применливо во која било област кон која подоцна ќе се насочи детето.

  Замислете едукација за вашето дете каде што секој час започнува со интерактивна приказна во која преку нашите ликови се обработува одредена научна тема и се решава одреден проблем или задача, по приказната започнуваме со работа во нашите лаборатории каде што преку истражување, експериментирање, анализирање, изработка на реални проекти, интерактивни игри и активности, мозочни вежби и логички задачи децата стекнуваат функционално и применето знаење од темата која ја изучувале, но и развиваат умствени вештини. Во последниот дел од часот децата наученото го претвараат во дигитални проекти, каде што преку програмирање за деца развиваат дигитални анимации, игри или апликации поврзани со темата која ја учеле.

  What is special about centre

  Vision & Mission Statements

  • Our Mission

   We believe in the ability to improve the quality of life of the individuals and families across the city.

  • Our Vision

   Our vision for Early Years is based upon the premise that every child receives the very best education.

  • Philosophy

   We believe that a teacher-guided, balanced approach establishes an excellent educational foundation.

  Prepare your child for school readiness

  Feel The Difference

  What gives our schools the quality you feel the moment you enter are the “pillars” of belief that support them. There are six core beliefs on which everything centers at our schools.

  1. Experiential Learning

   We help children connect with their surroundings in new ways, so they discover what is meaningful to them in the moment and in the future.

  2. Community

   A child’s educational success in large part depends on families, educators, peers and relevant members of the community.

  3. Collaboration

   Sharing new experiences and solving problems with others leads to a greater sense of connectedness – as well as meaningful learning experiences.

  4. Proven Models

   Several important learning models have been developed by educators around the world. The human connection must be a key component of learning.

  15

  img

  Years of experience

  142

  img

  Students Enrolled

  24

  img

  Qualified Teachers

  12

  img

  Total Groups

  Get to know our staff

  Dedicated Teachers & Staff

  Our staff are dedicated to enhancing the lives of children with diverse special needs by providing evaluations and other services for children to achieve full and independent lives.

  avatar
  cloud
  Ashley

  Preschool Classroom

  She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

  avatar
  cloud
  Ashley

  Preschool Classroom

  She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

  avatar
  cloud
  Jamey

  Toddler Classroom

  Born seventh in a family of ten children, Jamey has been surrounded by young children all of her life. Combined with her extraordinary teaching skills and warm, nurturing personality, she has created truly excellent and welcoming our ChildIt centre.

  avatar
  cloud
  Lindsay

  Toddler Classroom

  She has never tired of the “ah-ha” moments and the pride that swells in a little one who is learning to do something for the first time. A great teacher is someone who is thoughtful, creative and dedicated to learning what makes each one of their students special!

  avatar
  cloud
  Ashley

  Preschool Classroom

  She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

  avatar
  cloud
  Ashley

  Preschool Classroom

  She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

  avatar
  cloud
  Jamey

  Toddler Classroom

  Born seventh in a family of ten children, Jamey has been surrounded by young children all of her life. Combined with her extraordinary teaching skills and warm, nurturing personality, she has created truly excellent and welcoming our ChildIt centre.

  avatar
  cloud
  Lindsay

  Toddler Classroom

  She has never tired of the “ah-ha” moments and the pride that swells in a little one who is learning to do something for the first time. A great teacher is someone who is thoughtful, creative and dedicated to learning what makes each one of their students special!

  avatar
  cloud
  Ashley

  Preschool Classroom

  She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

  avatar
  cloud
  Ashley

  Preschool Classroom

  She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

  avatar
  cloud
  Jamey

  Toddler Classroom

  Born seventh in a family of ten children, Jamey has been surrounded by young children all of her life. Combined with her extraordinary teaching skills and warm, nurturing personality, she has created truly excellent and welcoming our ChildIt centre.

  avatar
  cloud
  Lindsay

  Toddler Classroom

  She has never tired of the “ah-ha” moments and the pride that swells in a little one who is learning to do something for the first time. A great teacher is someone who is thoughtful, creative and dedicated to learning what makes each one of their students special!

  Имаме одговори на вашите прашања!

  IQ Up! – многу повеќе од СТЕАМ едукација

  Што е СТЕАМ едукација?

  СТЕАМ едукацијата представува иновативен мултидисциплинарен пристап на едукација на децата, многу акуелен и застапен во модерните образовни системи. СТЕАМ едукацијата опфаќа изучување на природни науки, технологија, инженерство, уметност и математика, преку мултидисциплинарен систем, каде што секоја тема која се изучува се обработува од аспект на сите горенаведени науки, иллегувајќи од рамките на училишните предмети во традиционалното образование, бидејќи за да изградиме мост освен што ни е потребно да се разбираме од инженерство, потребно е да знаеме и математика, но и физика. За да ја разбереме фотосинтезата кај растенијата треба освен биологија, да знаеме и хемија.

  Сакате ли да ви откриеме дел од магијата на нашите часови?

  Замислете едукација за вашето дете каде што секој час започнува со интерактивна приказна во која преку нашите ликови се обработува одредена научна тема и се решава одреден проблем или задача, по приказната започнуваме со работа во нашите лаборатории каде што преку истражување, експериментирање, анализирање, изработка на реални проекти, интерактивни игри и активности, мозочни вежби и логички задачи децата стекнуваат функционално и применето знаење од темата која ја изучувале, но и развиваат умствени вештини. Во последниот дел од часот децата наученото го претвараат во дигитални проекти, каде што преку програмирање за деца развиваат дигитални анимации, игри или апликации поврзани со темата која ја учеле.

  Зошто IQ Up едукативниот концепт е многу повеќе од СТЕАМ едукација?

  Магијата на IQ Up! едукативнот концепт се состои во тоа што освен што нашите програми ги опфаќаат сите области од СТЕАМ спектарот, тие се збогатени и со литература и програмиње, со цел да се добие комплетна едукација, но и целосен интелектуален развој. Фокусот на нашата методологија е стекнување на функционално знаење, но и развој на интелектуални вештини преку техники и методи на учење со помош на кои се развива логичко, аналитичко и креативно размислување.

  Professional and graduated

  Our Staff are Guided by the Principles of

  Above and beyond our already stringent code of ethics and guidelines for continuing education, our professional staff are guided by the principles and ethical codes of the following clinical and educational organizations:

  • American Speech & Hearing Association (ASHA)

  • Bell Academy for Listening and Spoken Language

  • American Physical Therapy Association (APTA)

  • Audiology Foundation of America

  • American Board of Audiology

  “The mind once enlightened cannot become dark again” – Thomas Paine

  We are a team of entrepreneurs, educators, animators, engineers, and experts in the field of mathematics, art, science, and technology.

  Moreover, we are parents who are eager and determined to help overbridge the challenges that the traditional educational system is facing at the moment.

  Our mission is to bring  the magical world of science and technology closer to every child. Thus we have developed an exclusive methodology that provides a unique and modern educational approach in order to develop and employ the full brain capacity of our children.

  We strongly believe that children can succeed in anything if given the right conditions. IQ UP is providing those conditions. Our goal is to help raise confident individuals who will be future leaders and game-changers, no matter the professions they will work in later in their lives. 

  Our programme provides children with much-needed practical knowledge in science, mathematics, language, art, engineering, and coding – the essentials of today’s educational process. Our methodology is focused  on equipping our students with functional knowledge and  lifeskills.

  What Makes Us Unique?

  The IQ UP! methodology is developed to provide children with substantial educational and intellectual development. In order to do so, we invest in modern and innovative laboratories, designed to be  appealing for the children and to boost children’s curiosity. In our laboratories, every child is offered aunique opportunity to be involved in all scientific processes which  are put into practice.

  Our education concept merge the already acknowledged STEAM educational approach with literature and coding, two essential  disciplines in education which  provide children with the much-needed knowledge-based skills and life skills.

  The benefits of Neuroscience

  Unique methodology

  The IQ UP! methodology is grately based on educational neuroscience. Educational neuroscience is a study about the core functions of the brain, cognitive abilities of the a person, and their habits and behaviors. Simply put, neuroscience studies the way how our brain functions and how it will develop further. Neuroscience helps educators, all over the world, to understand in which way how the children’s brain learns best and what are the best-suited approaches to educate children and to provide them with the general overall intellectual development. Moreover, the neuroscience is looking into inspirational and natural ways to educate kids.

   
  • Better understanding of children’s development
  • Enhance all styles of learning
  • Implements all social activities
  • Integrates technology into the classroom
  • Upgrades the brain capacity through learning
  • Overcomes the difficulties in learning
  • Creates an inspirational learning environment
  • Increases motivation, and involves children in all educational processes.
  • Adaptation of the school curriculum to make learning apprehensible and more interesting

  Interested to know in what way our how lessons are different?

  Our classes begin with an interactive story where our protagonists are involved in a scientific process and need to find a suitable solution.  The storytale introduce a specific scientific topic and get children in to thinking on that subject. They are introduced to several scientific words and processes explained in a basic narrative to make the topic clear and understandable. Once the story is finished, they see and experience the topic in practical manner. In our laboratories, they are involved in related experiments in order to see on site, how that process is made from the very beginning to the very end.

  In order to provide the children with functional and applicable knowledge, many interactive games and brain jogs are also part of the lessons.

  Moreover children are encouraged to  transfer that same scientific process into a digital project. Through doing that on the computers, children are given the basics of coding in an amusing and compelling way.

  Our Program

  We are the first franchise that combines STEAM Education, literature and Coding.  Working closely with renowned experts in these areas, we have detected the weakest points in the general  educational system, and created a curriculum that gives indispensable and long-term knowledge to our students.

  Learning By Doing

  We practice what we teach! Our program includes many activities and experiments, which provide hands-on experience for our students. Reports show that children can connect theories better and the knowledge learned in our schools to real-world situations when provided with practical experience. At IQ UP!, children learn how to connect the dots and how to apply that knowledge and skills in their everyday life.

  Small Groups of students

  We work in small groups with ten students per class. We walk at our students’ pace, closely follow and encourage their learning. We practice positive reinforcement, thus improving the confidence of our students. We teach teamwork and create circumstances that improves their social and leadership skills.

  More Than a STEAM Academy. More Than a Coding Program

  At the pace technology is developing nowadays, coding is more than a necessity. Future leaders need not only to be intelligent and savvy, but tech-savvy, as well. Our program combines these two curriculums and equips children with all the necessary skills for success in today’s digital era.

  Certificated and trained teachers

  Our teachers are experienced educators that go through a thorough one-week training to gain better understandting of our unique methodology. Only IQ UP! certified teachers can teach  lessons in the IQ UP centres.